Szkolenia zawodowe


W ramach projektu oferujemy szeroki zakres bezpłatnych szkoleń zawodowych:

  • Pracownik działu kadr – 80h szkoleniowych

Program szkolenia: profesjonalna obsługa kadrowa, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, czas pracy, prowadzenie dokumentacji pracowniczej i akt osobowych, rozliczanie czasu pracy, dokumentacja kadrowa, urlopy pracownicze.

  • Pracownik obsługi płacowej – 80h szkoleniowych

Program szkolenia: zagadnienia prawa pracy i kodeksu cywilnego w stosunku pracy oraz umowach cywilno-prawnych, naliczanie wynagrodzeń, zagadnienia podatku dochodowego osób fizycznych w naliczaniu wynagrodzeń, obsługa programu Płatnik, problematyka zasiłków ZUS, ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, tematyka ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami, podatkami, ZUS.

  • Podstawy księgowości – 100h szkoleniowych

Program szkolenia: ogólne zasady księgowości z elementami prawa podatkowego, podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw.

  • Akademia skutecznego handlowca – 16h szkoleniowych

Program szkolenia: analiza potrzeb klienta, budowanie relacji z klientami, znajomość rynku konkurencji, mowa ciała, elementy obsługi klienta, praca z trudnym klientem, techniki negocjacji, wyznaczanie zadań i celów, wystąpienia publiczne.

  • Specjalista ds. ZZL – 60h szkoleniowych

Program szkolenia: planowanie i organizacja procesu rekrutacji personelu, zasady selekcji, utrzymanie i rozwój pracowników, zarządzanie wynikami pracy, zarządzanie przez kompetencje, zarządzane talentami, wyznaczanie celów, komunikacja wewnętrzna.

  • Digital marketing – 40h szkoleniowych

Program szkolenia: kluczowe zagadnienia marketingu, obsługa Google Ads (AdWords)/Google Analitycs, obsługa social media, prowadzenie działań SEO, email marketing, content marketing.

Skip to content