Szkolenia miękkie


W ramach projektu organizowane będą darmowe szkolenia podnoszące umiejętności miękkie.

  • Asertywność i techniki wywierania wpływu – 15h szkoleniowych

Program szkolenia: budowanie postawy asertywnej w sytuacjach typowo zawodowych, nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu świadomego przyciągania takich zdarzeń, sytuacji i osób, które sobie życzymy, zarówno w sferze zawodowej jak i prywatnej.

  • Wypalenie zawodowe i techniki radzenia sobie ze stresem – 15h szkoleniowych

Program szkolenia: poznanie technik radzenia sobie ze stresem, zrozumienie i analiza przyczyny stresu, zarządzanie stresem, nabycie umiejętności wpływających na  podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych oraz zwiększenie motywacji zawodowej, tematyka związana z wypaleniem zawodowym, jak się przed nim bronić, jak je rozpoznać.

  • Efektywna komunikacja interpersonalna – 15h szkoleniowych

Program szkolenia: elementy skutecznej komunikacji interpersonalnej, nauka aktywnego słuchania, wyrażania swojego zdania, budowania konstruktywnej krytyki, style komunikacji, rozpoznanie najczęstszych błędów w komunikacji.

  • Samoocena i automotywacja – trening skuteczności osobistej – 15h szkoleniowych

Program szkolenia: zasady sprawności i efektywności zawodowej, rozpoznawanie potencjalnych źródeł konfliktów motywacyjnych, wyznaczanie celów, wzmocnienie wiary w siebie oraz kształtowanie postawy nastawionej na pokonywanie wszelkich trudności pojawiających się na drodze do osiągnięcia zamierzonych celów, zarówno zawodowych jak i osobistych.

  • zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy – 15h szkoleniowych

Program szkolenia:  rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym, poprzez odpowiednie planowanie i organizowanie pracy, umiejętność koncentrowania się na właściwych sprawach we właściwym czasie, przedstawienie strategii ułatwiających proces ustalania celów, sposoby wykorzystywania swoich mocnych stron w realizacji wymagających zadań i projektów.

Skip to content