Szkolenia komputerowe


W ramach projektu oferujemy bezpłatne szkolenia komputerowe.

  • Grafika komputerowa PHOTOSHOP – 25h szkoleniowych

Program szkolenia: omówienie narzędzi i pojęć związanych z obróbką obrazu cyfrowego wchodzących w skład umiejętności fotoedytora, retuszera, fotomontażysty oraz podstawy postprodukcji fotograficznej.

  • Grafika komputerowa COREL – 30h szkoleniowych

Program szkolenia: interfejs programu, podstawowe narzędzia edycyjne, porównywanie i rozkład obiektów, modyfikowanie kształtu, tekst i obróbka tekstu, narzędzia wspomagające pracę, efekty w formacie wektorowym i rastrowym.

  • ECDL Profile – 80h szkoleniowych

Program szkolenia: zestaw szkoleń bazujący na kształceniu na podstawie ram programowych, czyli ECDL – jednolitego certyfikatu uznawanego w całej Europie, poświadczającego wiedzę w zakresie podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz umiejętności obsługi komputera. Zdanie egzaminów z poszczególnych modułów ECDL stanowi obiektywny miernik tych umiejętności, który dla każdego pracodawcy jest wyznacznikiem posiadanych kompetencji cyfrowych.

Moduły będą dopasowywane do kwalifikacji uczestników oraz potrzeby danego stanowiska pracy.

  • Junior Web Developer– 35h szkoleniowych

Program szkolenia: tworzenie stron WWW w oparciu o system zarządzania treścią WORDPRESS, język HTML, formatowanie i style CSS, podstawowa obróbka grafiki, praca z serwerem.

Skip to content