Szkolenia językowe


W ramach projektu organizowane będą bezpłatne szkolenia z języka angielskiego w wymiarze 120 godzin szkoleniowych.

Program szkolenia: kurs językowy ukierunkowany na słownictwo zawodowe, pozwalający osiągnąć poziom uprawniający do walidacji i certyfikacji kompetencji językowych na odpowiednim poziomie biegłości językowej, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – poziom wstępny uczestników będzie określany na podstawie wyniku testu językowego podczas rekrutacji.

Skip to content