Podnosimy kwalifikacje mieszkańców Śląska!

O PROJEKCIE

Projekt „Akademia profesjonalistów – podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców województwa śląskiego”, realizowany przez RECON Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Co nasz wyróżnia?

Szeroki zakres bezpłatnych szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe, komputerowe, miękkie i językowe skierowane do wszystkich dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, zarówno do osób uczących się, pracujących jak również pozostających bez zatrudnienia, które z własnej inicjatywy dążą do uzyskania oraz formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych i umiejętności.

Szeroki wachlarz oferowanych szkoleń pozwoli na kompleksowy rozwój w wielu dziedzinach.

Całkowita wartość projektu: 2 441 229,20 pln

Wartość dofinansowania: 2 197 106,28 PLN

Projekt realizowany od 01.01.2021 do 31.12.2022

Zgłoszenia do projektu oraz zapisy na szkolenia odbywają się za online, prosimy o przejście do formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod poniższym linkiem:

Skip to content